ดูดม้ามีสารกี่วัน

ดูดม้ามีสารกี่วัน ขั้นตอนพิจารณายาเสพติดภายในร่างกายของผู้เสพประจำ และก็ผู้เสพไม่ประจำ ตรวจจากเยี่ยว และก็ได้โอกาสเจอหลงเหลืออยู่ภายในร่างกาย ดังต่อไปนี้

ผู้เสพไม่ประจำ
1. แอมเฟตามีน เจออยู่ภายในร่างกาย 1-3 วัน
2. เมทแอมเฟตามีน เจออยู่ภายในร่างกาย 1-3 วัน
3. ยาอี เจออยู่ภายในร่างกาย 1-3 วัน
4. กัญชา เจออยู่ภายในร่างกาย 2-5 วัน
5. โคเคน เจออยู่ภายในร่างกาย 12-48 ชั่วโมง
6. มอร์ฟีน เจออยู่ภายในร่างกาย 12-48 ชั่วโมง
7. โคเคอีน เจออยู่ภายในร่างกาย 1-3 วัน
8. เบนโซไดอาซิปินส์ เจออยู่ภายในร่างกาย 2-5 วัน

ผู้เสพประจำ
1. แอมเฟตามีน เจออยู่ภายในร่างกาย 2-6 วัน
2. เมทแอมเฟตามีน เจออยู่ภายในร่างกาย 2-6 วัน
3. ยาอี เจออยู่ภายในร่างกาย 2-6 วัน
4. กัญชา เจออยู่ภายในร่างกาย 4-14 วัน
5. โคเคน เจออยู่ภายในร่างกาย 1-4 วัน
6. มอร์ฟีน เจออยู่ภายในร่างกาย 2-6 วัน
7. โคเคอีน เจออยู่ภายในร่างกาย 2-5 วัน
8. เบนโซไดอาซิปินส์ เจออยู่ภายในร่างกาย 4-14 วัน

ผู้เสพเรื้อรัง
1. แอมเฟตามีน เจออยู่ภายในร่างกาย 2-3 อาทิตย์
2. เมทแอมเฟตามีน เจออยู่ภายในร่างกาย 2-3 อาทิตย์
3. ยาอี เจออยู่ภายในร่างกาย 2-3 อาทิตย์
4. กัญชา บางทีอาจเจออยู่ภายในร่างกาย 2-3 เดือน
5. โคเคน บางทีอาจเจออยู่ภายในร่างกาย 2-3 อาทิตย์
6. มอร์ฟีน บางทีอาจเจออยู่ภายในร่างกาย 2-3 อาทิตย์
7. โคเคอีน บางทีอาจเจออยู่ภายในร่างกาย 2-3 อาทิตย์
8. เบนโซไดอาซิปินส์ บางทีอาจเจออยู่ภายในร่างกาย 1 เดือน

โทษของคดีสารเสพติดมิได้มีเพียงแค่ผู้เสพ แล้วก็คนขายสิ่งเดียว ผู้สร้างแล้วก็คนที่ถือครองไว้ก็มีโทษเช่นเดียวกัน คนภายในครอบครัวพึงสังเกตวงศ์ญาติ ที่มีลักษณะเปลี่ยนทางอารมณ์ น้ำหนัก รูปร่าง ควบคู่กัน เพื่อข้อแนะนำและก็ช่วยเหลือให้ไกลห่างยาเสพติดกลุ่มนี้ได้

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *