ยาม้า และ ลักษณะ

ยาม้า เป็นยาที่มีลักษณะกลมแบน หนาประมาณ 6-8 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 มิลลิเมตร หนัก 80-100 มิลลิกรัม มีสีที่หลากหลาย อย่างเช่น สีส้ม น้าตาล ม่วง ชมพู เทา เหลือง และเขียว เป็นต้น

มีสัญลักษณ์บนตัวยาที่หลากหลาย อย่างเช่น รูปหัวม้า กับอักษร LONDON อีกทั้งยังมีสัญลักษณ์อย่างอื่นอีกด้วย อย่างเช่น สัญลักษณ์ ฬ ฬ99 m M PG WY แล้วก็สัญลักษณ์รูปดาว ดวงจันทร์เสี้ยว 99 หรืออาจจะเป็นรูปเส้นแบ่งยาครึ่งเม็ด

สัญลักษณ์พวกนี้อาจจะอยู่บนเม็ดยา ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง หรือว่าทั้งสองด้าน หรืออาจจะเป็นเม็ดที่เรียบทั้งสองด้านก็ได้ รูปร่างของยาม้า บางทีก็อาจจะเจอเป็นยาเม็ดเล็กกลมแบน หรือรูปเหลี่ยม หรือรูปหัวใจ หรือจะเป็นแบบแคปซูลก็ได้(ภายในเม็ดแคปซูล จะเป็นยาผงที่มักจะเป็นสีขาว)

ในอดีต ยาม้าเป็นที่แพร่หลายมาก เป็นยาที่มีสัญลักษณ์รูปหัวม้า อีกทั้งยังมีตัวอักษรว่า LONDON ที่อยู่บนตัวเม็ดยา ซึ่งแสดงออกว่าเป็นยี่ห้อยา แล้วเป็นเพราะสัญลักษณ์บนยานี้เอง ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า ยาม้า

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published.